Main Content

Положення про відео та фотозйомку

ПОЛОЖЕННЯ про проведення кіно-, фото-, відеозйомок, презентацій тощо на території ПІІ «БІЛЛА-Україна»1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення визначає порядок організації та проведення фото -, кіно-, відеозйомок, презентацій і т.д. (надалі за текстом «Зйомки») сторонніми організаціями та громадянами на території Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «БІЛЛА-Україна» (надалі за текстом «Підприємство та/або «ПІІ «БІЛЛА-Україна» та отримання дозволу на їх проведення. 1.2. Положення обов’язкове для виконання всіма працівниками Підприємства, окремими громадянами, установами, організаціями та їх представниками (знімальними групами) (надалі за текстом – «Організації»), які здійснюють фото -, кіно -, відеозйомку та будь-яку іншу фіксацію інформації на території Підприємства.
1.3. Проведення зйомок на території Підприємства дозволяється при безумовному забезпечені вільного переміщення покупців, культури їх обслуговування, безперебійного здійснення господарської діяльності, а також, коли проведення зйомок не створює загрозу життю та здоров’ю покупців, співробітників Підприємства та учасників зйомок, а також не призводить до пошкодження майна, товару та матеріальних цінностей ПІІ «БІЛЛА-Україна».

2. ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОВЕДЕННЯ ЗЙОМОК
2.1. Підставою для проведення будь-який зйомок на території Підприємства є дозвіл Ради Директорів ПІІ «БІЛЛА-Україна» (надалі за текстом – «Рада Директорів»).
2.2. Основою для розгляду можливості надання дозволу на проведення зйомок є заявка-дозвіл, подана заздалегідь (не пізніше, ніж за 5 робочих днів до дати проведення зйомок) «Організацією», що планує проведення зйомок, разом з копією сценарію зйомок для затвердження Радою Директорів. В окремих випадках, за умови вирішення організаційних та технічних питань, дозвіл може бути наданий в більш стислий термін.
2.3. Для отримання дозволу на проведення зйомок уповноважений представник «Організації» обов’язково повинен ознайомиться з «Положенням про проведення кіно-, фото-, відеозйомок, презентацій тощо на території ПІІ «БІЛЛА-Україна» і зобов’язується дотримуватись його.
2.4. Після заповнення «Організацією» заявки-дозволу встановленого зразка (додаток №1), член Ради Директорів робить відмітку про прийняття заявки до розгляду, зазначає відділи Підприємства, з якими необхідно узгодити дату, час та місце проведення зйомок. Відповідальні представники відділів узгоджують у заявці-дозволі дату, час та місце проведення зйомок.
2.5. Підставою для відмови у проведенні зйомок може бути будь-яка невідповідність наданого сценарного плану проведення зйомок вимогам даного Положення, неможливість підключення до енергомережі Підприємства знімальної апаратури, освітлювальних приладів у місцях проведення зйомок, а також у випадках, якщо у заявленому сценарії планується проведення зйомок, що наносять шкоду діловій репутації ПІІ «БІЛЛА-Україна», а також з інших об’єктивних причин (на розсуд Ради Директорів).

3. ФОТО- ТА ВІДЕОЗЙОМКА ПРАЦІВНИКІВ СУПЕРМАРКЕТУ
3.1. Працівники мають право скористатися ст.ст. 307, 308 ЦКУ, згідно з якими фізична особа може бути знята на фото-, теле- чи відео¬плівку лише за наявності її згоди. Практична реалізація цього правила полягає в тому, що «наявність згоди» підтверджується, до прикладу, аудіо- чи відеозаписом, як працівник погоджується на зйомку. В іншому випадку знімальна група не вправі знімати та демонструвати фото-, теле- чи відеозображення особи.
3.2.Виняток для якого не потребує згоди працівника на зйомку «Організацією»— надано дозвіл Ради Директорів або зйомка проводиться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру. Також фотографія чи відеозапис із зображенням фізособи може бути публічно показаний, відтворений і розповсюджений без її згоди лише тоді, коли така особа позувала авторові за плату.

4. ФОТО- ТА ВІДЕОЗЙОМКА ТОВАРУ В СУПЕРМАРКЕТІ
4.1. Інформація на етикетках та упаковках продуктів, яка містить відомості про зміст речовин, дату виготовлення, дату кінцевої реалізації тощо, є вільно доступною (Стаття 50 Конституції України).

5. ФОТО- ТА ВІДЕОЗЙОМКА ПРИМІЩЕНЬ СУПЕРМАРКЕТУ
5.1. Зйомка в приміщеннях зі статусом «ПРИМІЩЕННЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ» суворо заборонена, якщо інше не погоджено з Радою Директорів (Наказ ПІІ «БІЛЛА-Україна» №1-3/15 від 02.01.2015року).
5.2. Зйомка приміщень з вільним для відвідувачів доступом здійснюється у відповідності з вимогами даного Положення.

6. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ФОТО- ТА ВІДЕОЗЙОМКУ «ПРИМІЩЕНЬ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ»
6.1. Отримання дозволу здійснюється в порядку, визначеному в п. 2.1. даного Положення.
6.2. Обов’язково перед зйомкою приміщень зі статусом «ПРИМІЩЕННЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ» в тому числі, але не виключно: гарячі/ холодні кулінарні цехи, м’ясні/рибні цехи, холодильні камери, пекарні та ін. уповноважені представники «Організації» (надалі за текстом – «Відвідувач(-і)») зобов’язані уважно прочитати дане Положення. Відвідувач під підпис проходить відповідний інструктаж, в ході якого обов’язково надає відповіді на наступні запитання: - Чи не має симптомів, що вказують на розлади шлунково-кишкового тракту; - Чи не має симптомів підвищення температури; - Чи не має загострення хвороб шкіри. При наявності ознак захворювань відвідувач не може заходити у «приміщення з обмеженим доступом».
6.3. Для запобігання потрапляння сторонніх предметів в продукцію відвідувачу забороняється: - Заносити у «приміщення з обмеженим доступом» дрібні предмети; - Застібати санітарний одяг шпильками, булавками; - Зберігати в кишенях санітарного одягу особисті речі (мобільні телефони, люстерка, гребінці та ін.).
6.4. Під час знаходження у «приміщеннях з обмеженим доступом» відвідувачу забороняється: - ходити без супроводжуючого; - відхилятися від затвердженого сценарію зйомок; - доторкатися до сировини, продукції, обладнання. 6.5. Супроводжуючий проводить відвідувача до входу у виробничі зони та надає санітарний одяг – халат та шапочку, а у випадку відвідування м’ясного цеху– бахіли. Відвідувач зобов’язаний: - залишити речі (сумку, пакунок, парасолю і т. д.); - зняти верхній одяг; - одягти головний убір та санітарний одяг таким чином, щоб вони повністю закривали волосся та особистий одяг; - при вході у м’ясний цех одягти бахіли.
6.6. Після одягання санітарного одягу супроводжуючий проводить відвідувача для миття рук. Відвідувач повинен обробити руки згідно інструкції. По закінченню візиту супроводжуючий повинен провести відвідувача з «приміщень з обмеженим доступом» та викинути використаний санітарний одяг.

7. ПРИПИНЕННЯ ЗЙОМОК ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
7.1. При проведенні зйомок з порушенням вимог даного Положення, затвердженого сценарію або створенні учасниками зйомок загрози життю та здоров’ю покупців, працівників і учасників зйомок, відповідальний за проведення зйомок від Підприємства припиняє проведення зйомок. У разі припинення зйомок з вище вказаних причин, відповідальним за проведення зйомок від Підприємства на дозволі робиться відмітка із зазначенням дати, часу та причини припинення зйомки. З цього моменту дія виданого дозволу припиняється.
7.2. Якщо під час зйомок обладнанню, товару або іншому майну Підприємства була спричинена шкода діями «Організації» та/або її уповноваженими представниками, що проводили зйомки, то витрати на його відновлення або ремонт відшкодовуються «Організацією», що здійснювала зйомки, в повному обсязі.
7.3. «Організація» зобов’язується додержуватись вимог охорони праці та правил пожежної безпеки під час перебування на території Підприємства. Підприємство не несе жодної відповідальності за нещасні випадки, які сталися з працівниками «Організації» на території Підприємства.